Cabeza textil de fardo funerario.

Cabeza textil de fardo funerario.

Fragmento de manto

Fragmento de manto

Fragmento de manto bordado

Fragmento de manto bordado